Gemeenteraadsverkiezingen 2018


De gemeenteraadsverkiezingen  vinden plaats op 21 maart 2018. Alle informatie over de verkiezingen vindt u terug op deze pagina van de website.

 

Aan de besturen van de politieke partijen  en alle andere mogelijke initiatiefnemers die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Peel en Maas,

Op woensdag 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de voorbereiding naar deze verkiezingen worden de politieke partijen in het vierde kwartaal van dit jaar uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.
Wij roepen U op om op deze bijeenkomst bij te wonen, want op deze avond worden allerlei zaken toegelicht omtrent de registratie, kandidaatstelling, ondersteuningsverklaringen en de nummering van de lijsten. Wij roepen via deze mededeling  ook de contactpersonen op van eventuele op te richten nieuwe partijen om hun contactgegevens (naam politieke partij, naam contactpersoon, telefoonnummers en e-mail adres) door te geven via het e-mail adres: verkiezingen@peelenmaas.nl
De partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen in 2014 zijn al benaderd om hun contactpersoon op te geven.
Voor uw informatie hebben wij het invulformulier contactpersoon toegevoegd.

Het proces-verbaal van de zitting staat vanaf nu online:
https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/nieuws/2018/02/06/proces-verbaal-centraal-stembureau.

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met de coördinator verkiezingen, de heer G. Hermans, tel. (077) 306 66 66.

Pagina opties