Commissievergadering 1 september 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 1 september 2008

2008 - vergadering BV 04 - 1 september 2008
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid van maandag 1 september 2008. De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Nr.
Onderwerp
 
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.00 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 26 mei 2008
Vaststellen
19.05 uur: Raadsvoorstellen
5.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e berap 2008
Vaststellen
19.20 uur: Bespreekpunt
6.
Oplevering Dok6
Mondeling
Bespreken
19.35 uur: Voortgang beleidsvoornemens / werkprogramma commissie
7.
Jaaragenda raad en commissies
Informatie
19.45 uur: Actieve informatie
8.
Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugd 2007 en Jeugd in Beeld 2008
Informatie
9.
Enquete HALT met betrekking tot veiligheidsbeleving op basisscholen
Informatie
10.
Effect aanwezigheid grote hoeveelheden buitenlandse werknemers op de openbare orde (onderzoeksresultaten)
Mondeling
Informatie
19.55 uur: Ingekomen stukken
11.
Lijst van ingekomen stukken 1 september 2008
Vaststellen
20.00 uur: Rondvraag en Sluiting

P.J.M. Craenmehr,
voorzitter.