Commissievergadering 11 juni 2007

logo
Zoeken

Commissievergadering 11 juni 2007

2007 - vergadering BV 03 - 11 juni 2007
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid van maandag 11 juni 2007. De vergadering start om 19.00 uur met een bezoek aan de basiseenheid Helden, Beekstraat 32 te Panningen. Vanaf ± 20.30 uur zal de reguliere vergadering plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis.
De agenda van de vergadering luidt als volgt:
 
Nr.
Onderwerp
 
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.00 uur Regulier overleg                                                                                                    
1.
Politie Limburg-Noord:
- ontvangst en korte rondleiding
- toelichting op de resultaten van de politie in 2006
- toelichting op het lopende jaar 2007
- vooruitblik naar 2008
Mondeling
Informatie
20.30 uur
Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag                                                  
2.
Opening
 
 
3.
Spreekrecht
 
 
4.
Mededelingen
Mondeling
 
5.
Verslag van 12 maart 2007
Vaststellen
21.00 uur
Bespreekpunt                                                                                                           
6.
Evaluatie nota integriteit
Bijgevoegd
Bespreken
21.15 uur
Raadsvoorstel                                                                                                         
7.
Raadsvoorstel tot vaststellen van de startnotitie beleid begraafplaatsen en het beschikbaar stellen van een budget van € 16.000
-Bijlage: startnotitie
Vaststellen
21.30 uur
Voortgang beleidsvoornemens / werkprogramma commissie                           
8.
Jaaragenda raad en commissies
Informatie
21.45 uur
Actieve informatie                                                                                                  
9.
Plan van aanpak Keten
Mondeling
Informatie
22.00 uur
Ingekomen stukken                                                                                                 
10.
Lijst van ingekomen stukken 11 juni 2007
Vaststellen
22.15 uur
Rondvraag en Sluiting                                                                                            
 
 
P.J.M. Craenmehr,
voorzitter