Commissievergadering 17 november 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 17 november 2008

2008 - vergadering BV 06 - 17 november 2008
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid van maandag 17 november 2008. De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
 
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.00 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 6 oktober 2008
Vaststellen
19.05 uur: Presentatie
5.
Veilig ondernemen op het bedrijventerrein (i.o.m. werkgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)) De leden van de commissie EO zijn hiervoor uitgenodigd.
Mondeling
Informatie
19.30 uur: Raadsvoorstellen
6.
Raadsvoorstel tot deelname aan het project stemmen in een willekeurig stemlokaal
Vaststellen
7.
Raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Noord- en Midden-Limburg in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord
Vaststellen
19.45 uur: Voortgang beleidsvoornemens / werkprogramma commissie
8.
Jaaragenda raad en commissies
Informatie
19. 50 uur: Actieve informatie
9.
Proef met politiejunioren
Informatie
20.00 uur: Ingekomen stukken
10.
Lijst van ingekomen stukken van 17 november 2008
Vaststellen
20.10 uur: Rondvraag en Sluiting
 
 
P.J.M. Craenmehr,
voorzitter