Commissievergadering 22 juni 2009

logo
Zoeken

Commissievergadering 22 juni 2009

2009 - vergadering BV 02 - 22 juni 2009
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid van maandag 22 juni 2009.
De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
Nr.
Onderwerp
 
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.00 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 19 januari 2009
Vaststellen
19.05 uur: Voortgang beleidsvoornemens / werkprogramma commissie
5.
Jaaragenda raad en commissies
Informatie
19.15 uur: Actieve informatie
6.
Jaarplan 2009 en begroting 2009 Politie Limburg-Noord
Bijgevoegd
Informatie
7.
Stand van zaken overlastbestrijdingsplan
Mondeling
Informatie
8.
Regionale brandweer
Mondeling
Informatie
19.30 uur: Ingekomen stukken
9.
Lijst van ingekomen stukken van 22 juni 2009
Vaststellen
19.35 uur: Rondvraag en Sluiting
 
 
P.J.M. Craenmehr,
voorzitter.