Commissievergadering 26 november 2007

logo
Zoeken

Commissievergadering 26 november 2007

2007 - vergadering BV 06 - 26 november 2007
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid van maandag 26 november 2007. De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De agenda van de vergadering luidt als volgt:
 
Nr.
Onderwerp
 
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag               
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 24 september 2007
Vaststellen
19.45 uur Raadsvoorstel                                                                                  
5.
Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Doel: de verordening wijzigen om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen
Vaststellen
20.00 uur Voortgang beleidsvoornemens/werkprogramma cie    
6.
Jaaragenda raad en commissies
Informatie
20.15 uur Actieve informatie                                                                           
7.
Brandveiligheid campings
Niet digitaal beschikbaar
Informatie
8.
Evaluatie bijzondere trouwlocaties en enquête
Informatie
20.30 uur Ingekomen stukken                                                                                                
9.
Lijst van ingekomen stukken 26 november  2007
Vaststellen
20.45 uur Rondvraag en Sluiting         
 
 
P.J.M. Craenmehr,
voorzitter.