Commissievergadering 6 oktober 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 6 oktober 2008

2008 - vergadering BV 05 - 6 oktober 2008
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid van maandag 6 oktober 2008. De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
 
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 1 september 2008
Vaststellen
19.35 uur: Raadsvoorstellen
5.
Raadsvoorstel tot vaststelling van het toekomstig begraafplaatsen-beleid
Vaststellen
19.45 uur: Voortgang beleidsvoornemens / werkprogramma commissie
6.
Jaaragenda raad en commissies
Informatie
19.55 uur: Actieve informatie
7.
Rapport operationele prestaties brandweer m.b.t. opkomsttijden (J. Goutier aanwezig bij 7,8 en 9)
Ter inzage
Informatie
8.
Landelijk rapport Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
Ter inzage
Informatie
9.
Jaarverslag 2007 sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg
Ter inzage
Informatie
10.
Zie bijlagen
Informatie
20.10 uur: Ingekomen stukken
11.
Lijst van ingekomen stukken van 6 oktober 2008
Bijgevoegd
Vaststellen
20.15 uur: Rondvraag en Sluiting
 
 
P.J.M. Craenmehr,
voorzitter.