Commissievergadering 24 november 2009

logo
Zoeken

Commissievergadering 24 november 2009

2009 - vergadering BZ - 24 november 2009

Agenda voor de vergadering van de commissie Burgerzaken van 24 november 2009.


1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht

4. Vaststelling besluitenlijst gezamenlijke vergadering commissie burgerzaken en grondgebied van 15 juni 2009 
5. Bespreking actiepuntenlijst commissie burgerzaken t/m 15 juni 2009

6. Raadsvoorstel aanpassen verwarming, aanbrengen koeling en uitbreiden berging bij sportzaal
7. Bespreking bestuursnotitie 2009
8. Raadsvoorstel privatisering de Paort

Bijlage: Rendement verwarming-koel systemen

Rondvraag en Sluiting