Commissievergadering 6 februari 2007

logo
Zoeken

Commissievergadering 6 februari 2007

2007 - vergadering BZ  - 6 februari 2007
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Burgerzaken van 6 februari 2007.
 
Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
 
1.
Opening
 
 
2.
Vaststelling agenda
 Informatie
3.
Spreekrecht
 
 
4.
Mededelingen
 
 
 
5.
Ingekomen stukken
 
Informatie
 
6.
Vaststelling advieslijst vergadering 28 november 2006
Vaststellen
 
7.
Bespreking actielijst 28 november 2006
 
Bespreken
 
8.
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de Nieuwbouw van de tennisaccomodatie en het verstrekken van een geldlening aan LTV Kessel
Voorstel
9.
Voorstel tot subsidiering nieuwe regionale Toeristische Organisatie
Mondeling
Voorstel
10.
Voorstel beschikbaarstelling krediet voor het plaatsen van een pui in gemeenschapshuis "De Poart" in de "Boemel"
Voorstel
 
11.
Rondvraag en Sluiting