Commissievergadering 20 april 2009

logo
Zoeken

Commissievergadering 20 april 2009

2009 - vergadering EO 03 - 20 april 2009
 

Hierbij ontvangt u de agenda voor de vergadering van de commissie Economie en Omgeving van maandag 20 april 2009 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 De agenda van de vergadering luidt als volgt:

Nr.

Onderwerp

Stukken

Aard agendapunt /

nadere informatie

19.30 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag

1.

Opening

 

Het raadspresidium stelt voor onderstaande agendapunten te behandelen.

2.

Spreekrecht

 

 

3.

Mededelingen

Mondeling

 

4.

Verslag van 9 maart 2009

Bijgevoegd

Vaststellen

19.35 uur: Presentatie

5.

Greenpark door J. Linssen

Mondeling

Informatie

6.

Cradle to Cradle

Bijgevoegd

Informatie

20.10 uur: Raadsvoorstellen

20.10: Voortgang beleidsvoornemens / werkprogramma commissie

7.

Jaaragenda raad en commissies

Bijgevoegd

Bespreken

20.15 uur: Actieve informatie

20.15 uur: Ingekomen stukken

8.

Lijst van ingekomen stukken van 20 april 2009

Bijgevoegd

Vaststellen

20.20 uur: Rondvraag


 

20.25 uur: Actieve informatie in besloten gedeelte

9.

Onderliggende stukken liggen vertrouwelijk ter inzage bij de griffie

-

Informatie

20.45 uur: Sluiting

 

M.L.M. Verhoijsen,

voorzitter.