Gezamenlijke commissievergadering 1 december 2008

logo
Zoeken

Gezamenlijke commissievergadering 1 december 2008

Gezamenlijke raadsvergadering - 1 december 2008
 
Op maandag 1 december 2008 vergaderen de gemeenteraden van Helden, Kessel, Meijel en Maasbree gezamenlijk in een opiniërende bijeenkomst over het raadsvoorstel keuze nieuwe gemeentenaam. Deze bijeenkomst is openbaar en begint om 19.00 uur.
 
Na afloop van de gezamenlijke opiniërende bijeenkomst besluiten de gemeenteraden in separate, achtereenvolgende vergaderingen over het raadsvoorstel. De bijeenkomst en de besluitvormende raadsvergaderingen vinden plaats in de Theaterzaal van DOK6, Raadshuisplein 6 inPanningen.
 
Nr.
Onderwerp
Aard agendapunt /
nadere informatie
Opening en mededelingen
1.
Opening
Mondeling
2.
Mededelingen
Mondeling
Raadsvoorstellen
3.
Raadsvoorstel keuze nieuwe gemeentenaam
Besluitvorming
Sluiting