Gezamenlijke commissievergadering 21 mei 2008

logo
Zoeken

Gezamenlijke commissievergadering 21 mei 2008

Gezamenlijke commissievergadering 21 mei 2008
 
Agenda voor de vergadering van de gezamenlijke commissies op woensdag 21 mei 2008 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
 
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag                                                 
1.
Opening
 
Het raadspresidium stelt voor onderstaande agendapunten te behandelen.
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
19.45 uur Raadsvoorstel                                                                                                         
4.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2007
De jaarstukken 2007 en bijlagenboek laten vaststellen door de raad en het resultaat bestemmen
Bijlagen:
Vaststellen.
 5.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de Kadernota 2009-2012
De raad geeft met de Kadernota richting (beleidsmatig en financieel) aan de begroting 2009-2012
Bijlage:
- kadernota begroting 2009-2012
Vaststellen.
21.30 uur Presentatie                                                                                                            
6.
Beleidsstatuut
Mondeling
Informatie.
22.00 uur Rondvraag en Sluiting                                                                                          
 
 
ing. M.J.H. Vestjens,
voorzitter