Commissievergadering 25 september 2007

logo
Zoeken

Commissievergadering 25 september 2007

2007 - Vergadering LZS 06 - 25 september 2007
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Leefomgeving Zorg en Sport van 25 september 2007. De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag          
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 21 augustus 2007
Vaststellen
19.45 uur Raadsvoorstellen                                                  
5.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de bomenverordening.
Bijlage: boomverordening
Vaststellen
6.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de afvalstoffenverordening2007
Bijlage: afvalstoffenverordening 2007
Vaststellen
20.15 uur Voortgang beleidsvoornemens/werkprogrammacie 
7.
Jaaragenda raad en commissies
Informatie
20.30 uur Actieve informatie  
20.30 uur Evaluatie  
8.
Evaluatie functioneren commissies
Schriftelijk
Bespreken
21.00uur Ingekomen stukken                                    
9.
Er zijn geen ingekomen stukken
-
Vaststellen
 
A. Matabadal,
voorzitter.