Commissievergadering 26 januari 2009

logo
Zoeken

Commissievergadering 26 januari 2009

2009 - vergadering LZS 01 - 26 januari 2009
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Leefomgeving Zorg en Sport van maandag 26 januari 2009. De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.00 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 16 december 2008
Vaststellen
19.05 uur: Presentatie
5.
Verkeersveiligheid (F. Schutgens)
Mondeling
Informatie
20.00 uur: Raadsvoorstel
6.
Raadsvoorstel tot onttrekking aan het openbare verkeer van een gedeelte van de weg Zwenkgras op het Industrieterrein Beringe
Informatie
20.00 uur: Voortgang beleidsvoornemens / werkprogramma commissie
7.
Jaaragenda raad en commissies
Informatie
20.05 uur:Actieve informatie
8.
Gescheiden inzameling van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval
Informatie
9.
Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen en verstrekkingen-boek individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen
Informatie
10.
Vrijwilligersverzekeringen VNG
Informatie
20.15 uur: Ingekomen stukken
11.
Ingekomen stukken van 26 januari 2009
Vaststellen
20.20 uur: Rondvraag en Sluiting
 
 
M. Janssen-Tijssen,
voorzitter.