Commissievergadering 27 mei 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 27 mei 2008

2008 - vergadering LZS 04 - 27 mei 2008
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Leefomgeving Zorg en Sport van 27 mei 2008. De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 1 april 2008
Vaststellen
19.45 uur: Presentatie
5.
Vorkmeer: begroting 2008
Mondeling
Informatie
20.30 uur: Raadsvoorstel
6.
Raadsvoorstel tot verplaatsing van komgrens Roggelseweg
Vaststellen
7.
Raadsvoorstel instemmen met ontwerp van het Wmo-prestatieveld sociale samenhang/ leefbaarheid en het Wmo-prestatieveld participatie (Dialoog met het Dorp).
Bijlage:
Vaststellen
8.
Raadsvoorstel tot het instemmen met het beleidsontwerp van het Wmo-Prestatieveld Mantelzorg en Vrijwilligers
Bijlagen:
Vaststellen
9.
Raadsvoorstel inzake toekomstvisie zwembad de Waterloat
Vaststellen
10.
Raadsvoorstel tot het realiseren van twee knooppuntbushaltes op de Schoolstraat tegenover het gemeentehuis
Vaststellen
11.
Raadsvoorstel tot:
- instemmen met de Kadernota Leven 2008 e.v.;
- instemmen met de aangepaste programmakaarten van de programma´s
Vaststellen
21.30 uur: Voortgang beleidsvoornemens / werkprogramma commissie
12.
Jaaragenda raad en commissies
Informatie
21.45 uur:Actieve informatie
13.
Veiligheid in Beringe
Mondeling (door WCO)
Informatie
14.
Brief van gezamenlijke dorpsoverleggen inzake zelfsturing en antwoordbrief
Niet digitaal beschikbaar
Informatie
15.
Managementrapportage Veolia
Mondeling
Informatie
22.00 uur: Ingekomen stukken
16.
Lijst van ingekomen stukken van 27 mei 2008
Vaststellen
22.15 uur: Rondvraag en Sluiting

M. Janssen-Tijssen,
voorzitter.