Commissievergadering 11 november 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 11 november 2008

2008 - vergadering SBOJ 07 - 11 november 2008
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Sociaal Beleid Onderwijs en Jeugd van dinsdag 11 november 2008. De vergadering start om 20.45 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
20.45 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 7 oktober 2008
Vaststellen
20.50 uur: Presentatie
5.
Stichting Prisma (de heer T. Rutten)
Mondeling
Informatie
21.15 uur: Bespreekpunt
6.
Samen zijn we Helden (n.a.v. raad 27 oktober)
Mondeling
Bespreken
21.15 uur: Raadsvoorstellen
7.
Raadsvoorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de verordening afstemming uitkeringen
Vaststellen
8.
Raadsvoorstel verordening leerlingenvervoer
Vaststellen
21.30 uur: Voortgang beleidsvoornemens/werkprogramma commissie
9.
Jaaragenda raad en commissies
Bespreken
21.35 uur: Actieve informatie
10.
Stand van zaken schuldhulpverlening
Volgt z.s.m.
Bespreken
11.
Stand van zaken inburgering
Volgt z.s.m.
Bespreken
21.45 uur: Ingekomen stukken
12.
Ingekomen stukken 11 november 2008
Vaststellen
21.50 uur: Rondvraag en Sluiting
 
 
J.W.P.M. van Horen
voorzitter