Commissievergadering 16 december 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 16 december 2008

2008 - vergadering SBOJ 08 - 16 december 2008
 
Hierbij ontvangt u de agenda voor de vergadering van de commissie Sociaal Beleid Onderwijs en Jeugd van dinsdag 16 december 2008. De vergadering start om 20.45 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
20.45 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
Het raadspresidium stelt voor onderstaande agendapunten te behandelen.
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 11 november 2008
Vaststellen
20.50 uur: Presentatie
5.
Presentatie door Vorkmeer over schuldhulpverlening
Mondeling
Informatie
21.10 uur: Raadsvoorstellen
6.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening langdurigheidstoeslag
Vaststellen
21.20 uur: Voortgang beleidsvoornemens/werkprogramma commissie
7.
Jaaragenda raad en commissies
Bespreken
21.25 uur: Actieve informatie
8.
Stand van zaken goed gebruik minimaregelingen
Informatie
9.
Stand van zaken extraatje van €50
Informatie
21.45 uur: Ingekomen stukken
10.
Ingekomen stukken 16 december 2008
Vaststellen
21.50 uur: Rondvraag en Sluiting
 
J.W.P.M. van Horen
voorzitter.