Commissievergadering 26 april 2007

logo
Zoeken

Commissievergadering 26 april 2007

2007 - vergadering SBOJ 03 - 26 april 2007
 
De commissie Sociaal Beleid Onderwijs en Jeugd vergadert op donderdag 26 april 2007. De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur: opening, spreekrecht, mededelingen en verslag                                                 
1.
Opening
 
Het raadspresidium stelt voor onderstaande agendapunten te behandelen.
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 15 maart 2007
Vaststellen
19.45 uur: raadsvoorstellen                                                                                                    
19.45 uur: voortgang beleidsvoornemens/werkprogramma commissie                             
5.
Jaaragenda raad en commissies
Bespreken
20.00 uur: actieve informatie                                                                                                  
6.
Centrum Jeugd en Gezin (nota VNG en nota gemeente Helden). (nota gemeente Helden wordt nagezonden).
Wordt nagezonden
Bespreken
7.
Brief SMK en antwoord college
(wordt nagezonden)
Wordt nagezonden
Bespreken
8.
Multifunctioneel Centrum Helden Dorp
Mondeling
Bespreken
20.30 uur: ingekomen stukken                                                                                                 
9.
Ingekomen stukken van 26 april 2007
Vaststellen
20.45 uur: rondvraag en Sluiting                                                                                           

J.W.P.M. van Horen
voorzitter.