Commissievergadering 4 september 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 4 september 2008

2008 - vergadering SBOJ 05 - 4 september 2008
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Sociaal Beleid Onderwijs en Jeugd van donderdag 4 september 2008. De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 29 mei 2008
Vaststellen
19.45 uur Presentatie
5.
Werkzaamheden C6 (toelichting door de heer M. Hurks)
Mondeling
Informatie
6.
Beleidsplan SMK (toelichting door J. Absil)
Informatie
20.15 uur: Bespreekpunt
7.
Evaluatie bezoek commissie aan MFC op 23 augustus jl.
Mondeling
Bespreken
20.30 uur: Raadsvoorstellen
8.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e berap 2008
Vaststellen
20.45 uur: Voortgang beleidsvoornemens/werkprogramma commissie
9.
Jaaragenda raad en commissies
Bespreken
21.00 uur: Actieve informatie
10.
Notitie Werken aan Werk (toelichting door I. Dohmen)
Informatie
11.
Plan van aanpak Maatschappelijke stage
Informatie
12.
Plan van aanpak Samen zijn we Helden
Informatie
13.
Plan van aanpak Leerplicht
Informatie
14.
Plan van aanpak VVE
Informatie
15.
Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugd 2007 en Jeugd in Beeld 2008
Informatie
16.
Stand van zaken notitie overheveling onderwijshuis-vestingsgelden
Mondeling
Informatie
17.
Beleidsvoorstel AntiDiscriminatie Voorziening-Limburg (ADV-L)
Informatie
21.30 uur: Ingekomen stukken
18.
Lijst van ingekomen stukken van 4 september 2008
Vaststellen
21.45 uur: Rondvraag en Sluiting
19.
Aanbevelingen LOT-bijeenkomst van 4 juni jl. betreffende evaluatie commissies
Informatie
 
J.W.P.M. van Horen
voorzitter