Raadsvergadering 1 juli 2008

logo
Zoeken

Raadsvergadering 1 juli 2008

Agenda
01 Agenda raadsvergadering 1 juli 2008

Ingekomen stukken en mededelingen
05 Ingekomen stukken en mededelingen

Uitnodiging
00 Uitnodiging raadsvergadering 1 juli 2008

Verslagen
04 Besluitenlijst raadsvergadering 27 mei 2008
04 Verslag voorbereidende raadsbijeenkomst 13 mei 2008

Voorstellen
04 Voorstel vaststelling verslag en besluitenlijst

06 Besluit investeringssubsidie De Cowboys oprichting nieuw clubgebouw
06 Voorstel investeringssubsidie De Cowboys oprichting nieuw clubgebouw

07 Besluit ontwerp WMO-prestatieveld Jeugd
07 Voorstel ontwerp WMO-prestatieveld Jeugd

08 Besluit ontwerp WMO-prestatieveld Mantelzorg en Vrijwilligers
08 Voorstel ontwerp WMO-prestatieveld Mantelzorg en Vrijwillgers

09 Besluit ontwerp WMO-prestatievelden Leefbaarheid en Participatiebevordering Dialoog met het Dorp
09 Voorstel ontwerp WMO-prestatievelden Leefbaarheid en Participatiebevordering Dialoog met het Dorp

10 Besluit aanpak financiële problematiek bibliotheekwerk
10 Voorstel aanpak financiële problematiek bibliotheekwerk

11 Besluit beslissing op bezwaar verzoeken planschadevergoeding Kuukven
11 Voorstel beslissing op bezwaar verzoeken planschadevergoeding Kuukven

12 Besluit aanleg gas-transportleiding
12 Voorstel aanleg gas-transportleiding

13 Besluit voorbereidingsbesluit De Berckt 12 te Baarlo
13 Voorstel voorbereidindsbesluit De Berckt 12 te Baarlo

14 Besluit voorbereidingsbesluit  Vergelt 2 te Baarlo
14 Voorstel voorbereidingsbesluit Vergelt 2 te Baarlo

15 Besluit vaststelling kadernota Wsw De Klant Centraal en verordeningen
15 Voorstel vaststelling kadernota Wsw De Klant Centraal en verordeningen

16 Besluit vaststelling jaarstukken 2007 gemeente Maasbree
16 Voorstel vaststelling jaarstukken 2007 gemeente Maasbree