Raadsvergadering 11 december 2007

logo
Zoeken

Raadsvergadering 11 december 2007

Agenda
01 Agenda raadsvergadering 11-12-2007 (aangepaste versie) 


Ingekomen stukken en mededelingen
05 Ingekomen stukken en mededelingen 


Uitnodiging
00 Uitnodiging raadsvergadering 11-12-2007 


Verslagen
04 Besluitenlijst raadsvergadering 6-11-2007


Voorstellen
04 Voorstel vaststelling verslag en besluitenlijsten

06 Besluit herbenoeming externe leden rekenkamercommissie 
06Voorstel herbenoeming externe leden rekenkamercommissie 

07 Besluit beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit 2006 
07 Besluit voorbereidingsbesluit Siberië 2007 en MER 
07 Voorstel beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit 2006 
07 Voorstel voorbereidingsbesluit Siberië 2007 en MER 

08 Besluit Wmo-prestatieveld Voorz.mensen met beperkingen (aangepast) 
08 Voorstel ontwerp Wmo-prestatieveld Voorz.mensen met beperkingen (aangepast) 

09 Besluit vaststelling grondprijzen 2008 
09 Voorstel vaststelling grondprijzen 2008

10 Besluit vaststelling bouwverordening 2008 
10 Voorstel vaststelling bouwverordening 2008

11 Besluit kaderstelling arbeid en Inkomen 
11 Voorstel Kaderstelling Arbeid en Inkomen 

12 Besluit vaststelling werkplan 2008 budgetcyclus
12 Voorstel vaststelling werkplan 2008 budgetcyclus 

13 Besluit vaststelling belastingtarieven 2008 
13 Tarieventabel legesverordening 2008 
13 Voorstel vaststelling belastingtarieven 2008 

14 Besluit vaststelling groenvisie en kapvergunningenbeleid 
14 Bomenverordening gemeente Maasbree
14 Toelichting bomenverordening gemeente Maasbree 
14 Voorstel vaststelling groenvisie en kapvergunningenbeleid 

15 Besluit vaststelling verhoging gem tegemoetk premie coll ziektek verz 
15 Voorstel vaststelling verhoging gem tegemoetkoning premie coll ziektek verz 

16 Besluit invulling huidige VVV-kantoor in Baarlo na 1 januari 2008 
16 Voorstel invulling huidige VVV-kantoor in Baarlo na 1 januari 2008

17 Voorstel en besluit startnotitie en uitgangspunten opstellen perspectievennota gem PenM

18 Voorstel en besluit vaststelling herindelingsotwerp gem Helden-Kessel-Maasbree volgens de wet Arh