Raadsvergadering 31 maart 2009

logo
Zoeken

Raadsvergadering 31 maart 2009

Agenda
01 Agenda raadsvergadering 31 maart 2009 

Ingekomen stukken en mededelingen
07 Ingekomen stukken en mededelingen 

Uitnodiging
00 Uitnodiging raadsvergadering 31 maart 2009 

Verslagen
06 Besluitenlijst raadsvergadering 10 februari 2009 
06 Besluitenlijst raadsvergadering 16-17 maart 2009 
06 Besluitenlijst raadsvergadering van 17 maart 2009 
06 Verslag voorbereidende raadsbijeenkomst 27 januari 2009 


Voorstellen
05 Besluit onderzoek geloofsbrief dhr. H.C.A. Willems ivm toelating als raadslid ; beëdiging 
05 Onderzoek geloofsbrief dhr. H.C.A. Willems in verband met toelating als raadslid; beëdiging 

06 Voorstel vaststelling verslagen en besluitenlijsten 

08 Besluit opdrachtverstrekking controle jaarrekeningtraject 2009
08 Voorstel opdrachtverstrekking controle jaarrekeningstraject 2009 

09 Besluit vaststelling brandbeveiligingsverordening 2009
09 Voorstel vaststelling brandbeveiligingsverordening

10 Besluit beschikbaarstelling werkkrediet project tuinbouwloods Maasbree
10 Voorstel beschikbaarstelling werkkrediet project tuinbouwloods Maasbree 

11 Besluit vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012
11 Voorstel vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012 

12 Besluit vaststelling best.plan en beeldkwaliteitsplan In den Bosch fase II
12 Voorstel vaststelling best. plan en beeldkwaliteitsplan In den Bosch fase II
12a Besluit vaststelling gewijzigde voorwaarden verpachting geemente-eigendommen 
12a Voorstel voorbereiden en starten adm onteigeningsprocedure projectvestiging Siberië en delegatie
12b Besluit voorbereiden en starten adm onteigeningsprocedure projectvestiging Siberië en delegatie
12b Voorstel vaststelling gewijzigde voorwaarden verpachting gemeente-eigendommen

13 Besluit vaststelling wijziging verordening heffing en invordering toeristenbelasting 2009 
13 Voorstel vaststelling wijziging verordening heffing en invordering toeristenbelasting 2009

14 Besluit vaststelling protocol accountantscontrole jaarrekening 2008 
14 Voorstel vaststelling protocol accountantscontrole jaarrekening 2008

15 Besluit vaststelling werkplan 2009 budgetcyclus
15 Voorstel vaststelling werkplan 2009 budgetcyclus 

16 Besluit vaststelling aanpassing bomenverordening
16 Initiatiefvoorstel CDA-PvdA-DS inzake aanpassing bomenverordening