Baten en lasten 2019 - 2022

HOME  |  II. Financiële begroting  |  Baten en lasten 2019 - 2022

Baten en lasten 2019 - 2022

Programma

2019

2020

2021

2022

LASTEN

BATEN

LASTEN

BATEN

LASTEN

BATEN

LASTEN

BATEN

1.1

Vitale leefomgeving

4.622.419

1.254.363

4.563.100

1.160.588

4.601.499

1.168.252

4.641.773

1.178.417

1.2

Beheer vitale
leefomgeving

15.104.624

9.817.797

15.647.080

10.158.291

15.789.764

10.261.185

15.824.385

10.261.855

2.1

Werk en inkomen

16.287.410

7.025.000

16.138.445

7.025.000

16.014.149

7.025.000

15.792.785

7.025.000

2.2

Zorg en ondersteuning

10.725.275

200.000

11.076.818

200.000

11.364.321

200.000

11.764.131

200.000

2.3

Jeugd en onderwijs

11.627.169

348.337

11.739.432

349.301

11.721.289

350.527

11.767.813

352.695

3.1

Gemeenschaps-
ontwikkeling

3.199.793

32.757

3.152.311

33.031

3.165.596

33.307

3.182.878

33.586

3.2

Onderwijshuisvesting

1.978.990

50.322

1.769.023

50.825

1.762.531

51.334

1.743.938

51.848

3.3

Sport en bewegen

2.719.771

458.588

2.707.901

462.819

2.705.890

467.366

2.666.457

472.012

3.4

Kunst en cultuur

2.728.614

184.266

2.747.265

186.082

2.765.895

187.942

2.786.496

189.795

4.1

Toekomstbestendige economie0

380.696

0

384.159

0

388.108

0

392.128

0

4.2

Bedrijven en promotie

827.869

242.293

834.192

244.915

841.494

247.564

849.971

249.777

5.1

Integrale veiligheid

3.624.962

193.297

3.647.477

195.229

3.529.722

197.182

3.494.919

199.154

6.1

Bestuur, communicatie en dienstverlening

3.857.682

742.365

3.794.418

750.539

3.875.911

757.544

3.910.691

764.620

Algemene Dekkingsmiddelen

238.068

67.696.246

519.641

69.575.341

771.356

71.150.216

1.023.089

72.756.821

Overhead

12.031.243

61.000

12.259.414

61.000

12.109.586

61.000

12.053.828

61.000

Treasury

- 475.514

213.113

-567.936

213.113

- 466.473

213.113

-370.945

213.113

Onvoorzien

150.000

0

150.000

0

150.000

0

150.000

0

Resultaat voor bestemming

89.629.072

88.519.744

90.562.740

90.666.074

91.090.639

92.371.532

91.674.337

94.009.693

Totaal saldo baten en lasten

-1.109.328

103.334

1.280.893

2.335.356

Dotaties en onttrekkingen aan reserves

1.199.940

2.411.036

1.702.292

2.008.664

1.962.182

1.792.750

1.975.600

1.472.358

Resultaat baten en lasten

90.829.012

90.930.780

92.265.032

92.674.738

93.052.821

94.164.282

93.649.937

95.482.051

Geraamd resultaat

101.768

409.706

1.111.461

1.832.114
Top