C. Financiering

HOME  |  Paragrafen  |  C. Financiering

C. Financiering

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

Top