G. Lokale heffingen

HOME  |  Paragrafen  |  G. Lokale heffingen

G. Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de omvang van de lokale heffingen die de gemeente Peel en Maas haar inwoners oplegt. Onder lokale heffingen worden de OZB, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht en rioolheffing verstaan. In deze paragraaf komt ook de verblijfsbelasting aan bod maar voor de lokale lastendruk van de inwoner van Peel en Maas speelt verblijfsbelasting geen rol.

Top