H. Demografische verschuivingen

HOME  |  Paragrafen  |  H. Demografische verschuivingen

H. Demografische verschuivingen

Algemeen

Op 25 januari 2011 heeft de raad de verkenning krimp vastgesteld met de titel “niet verkrampen bij krimpen”. Daarin heeft de raad vastgelegd dat de demografische ontwikkeling een duidelijk beeld heeft. Een absolute daling van de bevolking wordt verwacht vanaf 2015 in 25 jaar met 6 %.

De crux zit niet in de afname van de bevolking welke door de migratie als gevolg van economische activiteiten waarschijnlijk positief beïnvloed zal gaan worden, maar in de drie grote bewegingen:

-      Afname van aantal jeugdigen van 10.356 in 2010 naar 8.108 in 2040, een afname van ongeveer 20%.

-      Het aantal 65 plussers neemt toe van 6.624 inwoners in 2010 naar 12.195 inwoners in 2040.

-      Toename van het aantal 75 plussers is nog spectaculairder namelijk van 2.690 in 2010 naar 6.919 in 2040. Dit is een toename van 157%.

Top