Programmabeschrijvingen

HOME  |  I. Programma’s en Thema’s (beleid)  |  Programmabeschrijvingen

Programmabeschrijvingen

De begroting 2017 is opgebouwd uit 19 programma’s. In de programma’s komen de drie ‘W’ vragen aan de orde:

  1. Wat willen we bereiken?
  2. Wat doen we ervoor?
  3. Wat gaat het kosten?

Bij diverse programma’s loopt op dit moment (of in de nabije toekomst) het proces van kaderstelling waarbij ook de doelstellingen (Wat willen we bereiken ?) en uitvoeringsafspraken (Wat doen we ervoor ?) worden bepaald.

Als gevolg van die kaderstellingen kunnen /zullen bepaalde programmabeschrijvingen dus waarschijnlijk nog worden aangepast in de komende maanden.

Als onderdeel van “Wat mag het kosten?” is bij de betreffende programma’s verder nog opgenomen welke geprioriteerde investeringen en claims in 2017 zullen worden uitgevoerd.

Top