Thema 2 Sociaal domein

HOME  |  I. Programma’s en Thema’s (beleid)  |  Thema 2 Sociaal domein

Thema 2 Sociaal domein

Het Sociaal Domein is een verzamelbegrip voor een aantal vormen van zorg en ondersteuning. Het gaat dan om zorg en ondersteuning voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om aan de maatschappij deel te nemen. Maar ook om zorg en ondersteuning voor mensen die op een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt staan en zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders die hulp en ondersteuning nodig hebben bij opvoeden. Met de inzet die wij vanuit dit thema als overheid plegen vullen we de kracht en eigen inzet van Vitale Gemeenschappen aan. Onder dit thema vallen de programma’s 2.1 Werk en Inkomen, 2.2 Zorg en Ondersteuning en 2.3 Jeugd en Onderwijs.

Vanaf 2017 laten we een aantal – door bondgenoten uit de samenleving benoemde – bewegingen (we noemen deze bewegingen ‘waardenoriëntaties’) sturend zijn op alles wat we denken en doen binnen het sociaal domein. Deze bewegingen zijn in de navolgende pagina’s doorvertaald naar de programma’s die onder dit thema vallen.

Top