Thema 3 Vitale gemeenschappen

HOME  |  I. Programma’s en Thema’s (beleid)  |  Thema 3 Vitale gemeenschappen

Thema 3 Vitale gemeenschappen

Vanaf 2017 laten we een aantal – door bondgenoten uit de samenleving benoemde – bewegingen (we noemen deze bewegingen ‘waardenoriëntaties’) sturend zijn op alles wat we denken en doen als het gaat om de manier waarop wij met Vitale Gemeenschappen omgaan. Deze bewegingen zijn in de navolgende pagina’s doorvertaald naar de programma’s die onder dit thema vallen. Onder dit thema vallen de programma’s 3.1 Gemeenschapsontwikkeling, 3.2 Onderwijshuisvesting, 3.4 Sport en Bewegen en 3.5 Kunst en Cultuur.

Top