Thema 4 Economie

HOME  |  I. Programma’s en Thema’s (beleid)  |  Thema 4 Economie

Thema 4 Economie

Een toekomstbestendige economie is een belangrijk onderdeel van het ‘goede leven’ in Peel en Maas. Als het gaat om Toekomstbestendige Economie wil de gemeente aansluiten bij de kracht van de gemeente / regio. Bij deze rol horen werkwoorden als verbinden, stimuleren en faciliteren. Onder dit thema vallen de programma’s 4.1 Toekomstbestendige economie en 4.2 Ondernemen en Promotie.

Ook voor dit thema hebben we samen met partners een aantal bewegingen benoemd die sturend zijn op alles wat we denken en doen als het gaat om de manier waarop wij met Economie omgaan. Deze verkenning en benoeming van bewegingen is gecombineerd met het thema 1: Ruimte. De onder het thema Ruimte beschreven bewegingen zijn ook van toepassing voor Economie.

Top