Thema 5 Integrale veiligheid

HOME  |  I. Programma’s en Thema’s (beleid)  |  Thema 5 Integrale veiligheid

Thema 5 Integrale veiligheid

We willen als gemeente graag bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Dit betekent voor ons onder andere dat het in Peel en Maas -waarin we met elkaar samenleven- veilig is. We leveren hier in de dagelijkse praktijk onze bijdrage aan. Gelet op onze wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van de integrale veiligheid is dit een behoorlijke bijdrage. En tegelijkertijd zijn er veel andere professionele en maatschappelijke organisaties, inwoners, ondernemers en andere groepen in de samenleving actief om een bijdrage te leveren aan een veilig Peel en Maas.

Op een aantal momenten zijn betrokken experts met elkaar in gesprek geweest over -wat we als gemeente- het thema Integrale Veiligheid noemen.

Top