Thema 6 bestuur, communicatie en dienstverlening

HOME  |  I. Programma’s en Thema’s (beleid)  |  Thema 6 bestuur, communicatie en dienstverlening

Thema 6 bestuur, communicatie en dienstverlening

Op basis van het stevige fundament dat met de Perspectievennota, Besturingsfilosofie en Dienst-verleningsfilosofie in 2008 en de jaren daarna is gelegd en de waardevolle ervaringen die we in Peel en Maas hebben opgedaan, komen we tot een negental kaderstellende uitgangspunten voor Bestuur, Communicatie en Dienstverlening. Uitgangspunten die ons kunnen helpen om als overheid ook de komende jaren een onderscheidende bijdrage te leveren aan een samenleving die stevig in ontwikkeling is.

Top