Contact met de griffie

U kunt de raadsleden altijd een mail sturen. De mailadressen van de raadsleden staan onder de rubriek van deze website: wie is wie?
 

Correspondentie

U kunt als inwoner van Peel en Maas een brief schrijven aan de raad of een raadslid of aan fractievoorzitter. Zij ontvangen uw brieven graag. Niet alles wat u wilt laten weten aan ons is vertrouwelijk of geheim! Maar het is erg belangrijk dat, als u vertrouwelijke informatie aan ons stuurt, dat u dat duidelijk aangeeft. Wij vragen u als u een brief schrijft aan de raad of raadslid of fractievoorzitter om op de enveloppe linksboven te vermelden 'vertrouwelijk'. Om ervoor te zorgen dat uw brief op de juiste plaats terecht komt, is het belangrijk dat u aangeeft voor wie de brief bestemd is.
U kunt uw brief richten aan:
 
Gemeente Peel en Maas 
Postbus 7088
5980AB Panningen

 

Spreekrecht

Inwoners van Peel en Maas hebben het democratisch recht om voorafgaande aan de opiniërende of besluitvormende raadsvergadering in te spreken. De spelregels voor het inspreken zijn geregeld in het reglement van de raad. U kunt inspreken slechts op de onderwerpen die op de agenda van de betreffende ORV of BRV staan. In totaal krijgt u vijf minuten spreektijd.

 

Aanmelden spreekrecht

Voor het spreekrecht moet u zich aanmelden bij de griffie dinsdagochtend vóór 12 uur bij:
Math Steijvers
math.steijvers@peelenmaas 
Telefonisch 06 55 26 03 83
 

of

Twan Huyskens  
twan.huyskens@peelenmaas.nl
Telefonisch 06 42 21 71 87.


 

De raadsgriffier 
mevr. drs. A.G.(Ita) Joosten geeft leiding aan de organisatie van de griffie.
De raadsgriffier met de organisatie ondersteunen de raad. De griffier is de eerste raadsadviseur van de gemeenteraad, het presidium en de voorzitter van de raad. Het presidium bereidt de agenda voor de raad voor.
De griffier is te bereiken

telefoonnummer (077) 327 95 10
e-mail: ita.joosten@peelenmaas.nl


 

Raadsadviseur / loco griffier


 


Griffiemedewerker 


Secretaris rekenkamercommissie
Foto volgt
 

Team Griffie


 

Pagina opties