Contact met de griffie

U kunt de raadsleden altijd een mail sturen. De mailadressen van de raadsleden staan onder de rubriek van deze website: wie is wie?
 

Correspondentie

U kunt als inwoner van Peel en Maas een brief schrijven aan de raad of een raadslid of aan fractievoorzitter. Zij ontvangen uw brieven graag. Niet alles wat u wilt laten weten aan ons is vertrouwelijk of geheim! Maar het is erg belangrijk dat, als u vertrouwelijke informatie aan ons stuurt, dat u dat duidelijk aangeeft. Wij vragen u als u een brief schrijft aan de raad of raadslid of fractievoorzitter om op de enveloppe linksboven te vermelden 'vertrouwelijk'. Om ervoor te zorgen dat uw brief op de juiste plaats terecht komt, is het belangrijk dat u aangeeft voor wie de brief bestemd is.
U kunt uw brief richten aan:
 
Gemeente Peel en Maas 
Postbus 7088
5980AB Panningen

 

Spreekrecht

Inwoners van Peel en Maas hebben het democratisch recht om voorafgaande aan de opiniërende of besluitvormende raadsvergadering in te spreken. De spelregels voor het inspreken zijn geregeld in het reglement van de raad. U kunt inspreken slechts op de onderwerpen die op de agenda van de betreffende ORV of BRV staan. In totaal krijgt u vijf minuten spreektijd.

Voor het spreekrecht kunt u zich aanmelden bij de griffie dinsdagochtend vóór 12 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl.

De raadsgriffier 
mevr. drs. A.G.(Ita) Joosten geeft leiding aan de organisatie van de griffie.
De raadsgriffier met de organisatie ondersteunen de raad. De griffier is de eerste raadsadviseur van de gemeenteraad, het presidium en de voorzitter van de raad. Het presidium bereidt de agenda voor de raad voor.
De griffier is te bereiken

telefoonnummer 077 306 6666
e-mailadres: griffie@peelenmaas.nl 

Raadsadviseur/Plaatsvervangend griffier
Nick Jansen
Telefoonnummer: 077 327 9558
E-mailadres: griffie@peelenmaas.nl  

Griffiemedewerker
Petra van de Munckhof
Telefoonnummer: 077 327 9512
E-mailadres: griffie@peelenmaas.nl   

Pagina opties