Ebie Peeters

Aandachtsvelden

  • Wonen
  • Jeugd en onderwijs
  • Vitale gemeenschappen

Hoofdfunctie

  • Fontys Hogeschool International Business (opleiding) 


Nevenfuncties

  • Voorzitter CDJA Limburg (ongeveer 15 uur per maand, onbezoldigd)
  • Floormodels Venlo (bezoldigd, losse opdrachten)
  • Modelsatwork Amsterdam (bezoldigd, losse opdrachten)

Politieke partij

CDA


E-mailadres

E-mailadres Ebie Peeters

Pagina opties