Geert Segers

Fractievoorzitter

__________________________________________________________________________________________________

Aandachtsvelden

  • Algemeen bestuur
  • Welzijn, Zorg
  • Vergunningen, Toezicht, Handhaving
  • Kunst en Cultuur
  • Duurzaamheid
  • Bedrijven

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Inkoopcentrum Zuid
  • Bestuurslid Streekmuseum Peel en Maas

Politieke partij

VVD


Email adres

geert.segers@peelenmaas.nl

Pagina opties