Geert Segers

Aandachtsvelden

  • Fractievoorzitter
  • Algemeen bestuur
  • Welzijn, zorg
  • Vergunningen, toezicht, handhaving
  • Kunst en cultuur
  • Duurzaamheid
  • Bedrijven

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Inkoopcentrum Zuid
  • Bestuurslid Streekmuseum Peel en Maas

Politieke partij

VVD


Email adres

geert.segers@peelenmaas.nl

Pagina opties