Joep Hermans

Aandachtsvelden

  • Zelfsturing / Vitale gemeenschappen
  • Mensen met een beperking
  • Natuur en Groen
  • Communicatie

Nevenfuncties

  • Redactielid historisch tijdschrift de Moennik (onbezoldigd)
  • Lid werkgroep 'wonen/welzijn' van het Dörper Overleg Helden (onbezoldigd)

Politieke partij

Lokaal Peel en Maas


E-mailadres

E-mailadres Joep Hermans

Pagina opties