Peter Craenmehr

Fractievoorzitter


Aandachtsvelden

  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen
  • Buitengebied
  • Leefbaarheid, ouderen

Nevenfuncties

  • Begeleider Dementerende Ouderen, De Zorggroep (ongeveer 16 uur per week, onbezoldigd)

Politieke partij

AndersNu


E-mailadres  

E-mailadres Peter Craenmehr

Pagina opties