Raf Janssen

Aandachtsvelden

 • Sociale coöperaties en zelfsturing
 • Milieu en duurzaamheid
 • Sociaal beleid
 • Financiën

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Voedselbank Peel en Maas (onbezoldigd)
 • Voorzitter van Kies&Co, de landelijke vereniging van lokale begeleiders van kinderwijkraden (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de Kepèlse Initiatiefgroep, een netwerk dat ijvert voor behoud van de paterskapel in Panningen (onbezoldigd)
 • Lid van de redactie van De Moennik, historisch tijdschrift van Heemkundevereniging Helden (onbezoldigd)
 • Secretaris/penningmeester van de stichting Steunfonds Sociale Alliantie, een landelijk netwerk dat ijvert voor een samenleving zonder armoede (onbezoldigd)
 • Redactielid van de Nieuwsbrief van de Sociale Alliantie (onbezoldigd)
 • Mede-initiatiefnemer van de Coöperatieve Vakschool. Dat is een opleiding voor burgerinitiatieven in relatie tot medewerkers van overheden en maatschappelijke organisaties (onbezoldigd)
 • Secretaris van de nieuw opgerichte Stichting Kinderwijkraden Roermond e.o. (onbezoldigd) (per 28-12-2020)

Politieke partij

PvdA/GroenLinks


E-mailadres

E-mailadres Raf Janssen

Pagina opties