Raf Janssen

Aandachtsvelden

 • Sociale coöperaties en zelfsturing
 • Milieu en duurzaamheid
 • Sociaal beleid
 • Financiën

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Voedselbank Peel en Maas
 • Voorzitter van Kies&Co, de landelijke vereniging van lokale begeleiders van kinderwijkraden
 • Voorzitter van de Kepèlse Initiatiefgroep, een netwerk dat ijvert voor behoud van de paterskapel in Panningen
 • Lid van de redactie van De Moennik, historisch tijdschrift van Heemkundevereniging Helden
 • Secretaris/penningmeester van de stichting Steunfonds Sociale Alliantie, een landelijk netwerk dat ijvert voor een samenleving zonder armoede
 • Redactielid van de Nieuwsbrief van de Sociale Alliantie
 • Mede-initiatiefnemer van de Coöperatieve Vakschool. Dat is een opleiding voor burgerinitiatieven in relatie tot medewerkers van overheden en maatschappelijke organisaties

Politieke partij

PvdA/GroenLinks


Email adres

raf.janssen@peelenmaas.nl

Pagina opties