Vergadering RondeTafelGesprek 14-09-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ankerplaats Grashoek
Tijd:19:30
Voorzitter:Dhr. Berben

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Nieuw Dorpshart voor Grashoek (2010-114)

3 Evenementen en welstandsbeleid (2010-121)

4 Inspraakverordening Peel en Maas (2010-110)

5 Sluiting

Pagina opties