Vergadering RondeTafelGesprek 12-10-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Kerkeboske te Helden
Tijd:19:30
Voorzitter:mevr. M.-J. Kleinen

AGENDAPUNTEN:

0

1 Opening

2 Verbetering ontsluiting glastuinbouwconcentratiegebied Tangbroek (2010-109)

3 Structuurvisie Roggelseweg – Neerseweg (2010-124)

4 Sluiting

Pagina opties