Vergadering RondeTafelGesprek 11-01-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Marie-José kleinen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Reconstructie Heezestraat – Molenstraat (2011-011)

3 Beleidsnota Retail (2011-010)

4 Woonvisie Peel en Maas / Woonvisie Regio Venlo (2011-006 en 2011-007)

5 Nota “niet verkrampen bij krimp” (2011-001)

6 Reparatie beleid huisvesting tijdelijke arbeidskrachten (2011-009)

7 Sluiting

Pagina opties