Vergadering RondeTafelGesprek 08-02-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:KCC gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Tiny Valckx

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing (2011-017)(programma 1)

3 Kaderstelling Programma’s 4.1 t/m 4.3 Economie (2011- 012)(programma 4)

4 Dorpsstraat 9-11 Meijel (2011-018)(programma 1)

5 Centrumvisie Panningen

6 Sluiting

Pagina opties