Vergadering RondeTafelGesprek 04-10-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Kesselhof, Veers 6 te Kessel
Tijd:19:30
Voorzitter:Dhr. Lou Simons

AGENDAPUNTEN:

0 Voorafgaande aan het Rondetafelgesprek (RTG) is er een rondleiding door Kasteel De Keverberg te Kessel van 18.45 - 19.15 uur

1 Opening

2 Herbouw / restauratie van kasteel De Keverberg te Kessel (2011-101)(programma 1)

3 Structuurvisie Centrum Panningen (2011-092)(programma 1)

4 Bestemmingsplan Boerenbond Steenstraat 74 te Panningen (2011-091)(programma 1)

5 Begraafplaatsenbeleid en vaststelling beheersverordening (2011-095)(programma)

6 Rondvraag

Pagina opties