Vergadering RondeTafelGesprek 06-12-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Wieksjlaag te Beringe
Tijd:19:30
Voorzitter:dhr. Frits Berben

AGENDAPUNTEN:

1 Structuurvisie buitengebied, van het bestemmingsplan, waaronder vallen de structuurvisie IV en Glas, MER, Notitie Streefkwaliteit geur en het kwalitei

2 Wijziging tarieven en bepalingen gemeentelijke belastingen en leges, waaronder de afvalstoffen-, marktgelden- en rioolheffing , forensenbelasting, toe

3 Nieuw muziekonderwijsbeleid (raadsvoorstel 2011-135)

4 Nieuwe subsidieverordening (raadsvoorstel 2011-127)

Pagina opties