Vergadering RondeTafelGesprek 15-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Lou Simons

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Villa Flora en spin-off Floriade (programma 4)

De Floriade opent in 2012 de deuren. Voor de regio en voor Peel en Maas is de Floriade bijzonder belangrijk onder andere om de regio op de kaart te zetten en om een aanzet te geven aan de verdere economische ontwikkeling van onze regio. Eén van de belangrijkste projecten voor de regiogemeenten is Villa Flora. Dit is een initiatief van de gemeente Peel en Maas, Horst aan de Maas, Gennep, Venray, Beesel en Venlo. De provincie stopt € 9,6 miljoen in Villa Flora. De opzet is om door middel van Villa Flora de Floriade een follow up te geven noodzakelijk voor het uitbouwen van Greenport Venlo en de  regio als kenniscentrum, hetgeen belangrijk is voor de economische ontwikkeling van Peel en Maas.

-       Hoe belangrijk vindt u de Floriade voor Peel en Maas?

-       Welke meerwaarde heeft Villa Flora naar uw mening? 

-       Wat wilt u de raad in het bijzonder meegeven bij de besluitvorming?

3 Leveringsvoorwaarden verkoop van bouwkavels en uitgifte in erfpacht (programma 1)

De gemeente kan in zijn rol van projectontwikkelaar kavels uitgeven in verkoop. De voormalige gemeente Helden kent ook erfpacht. Aan het kopen van een kavel of het uitgeven van een kavel in erfpacht zijn voorwaarden verbonden. Dit onderwerp is interessant voor starters die al een huis hebben gekocht of overwegen om een huis te kopen al dan niet op erfpacht en voor alle inwoners die overwegen of al een kavel hebben gekocht om te bouwen.

-       Wat zijn uw ervaringen als koper van een kavel van de gemeente of als afnemer van een kavel in erfpacht of oriënterend op de markt?

-       Hoe kijkt u tegen het instrument erfpacht aan?

-       Hoe oordeelt u over de voorwaarden bij het kopen van een kavel of de uitgifte van een kavel in erfpacht?

-       Wat wilt u de raad meegeven bij de besluitvorming?

4 Sluiting

Pagina opties