Vergadering RondeTafelGesprek 08-11-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Niens Maasbree
Tijd:19:30
Voorzitter:Peter Craenmehr

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Bestemmingsplan Buitensportpark de Hei aan de Beerderheide te Baarlo

3 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Kuukven fase II

4 Verordening inburgering Peel en Maas

5 Sluiting

Pagina opties