Vergadering RondeTafelGesprek 17-05-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:KCC gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Frits Berben

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Uitgangspunten bestemmingsplannen kernen (2011-048)(programma 1)

3 Nota ruimtelijke kwaliteit, vernieuwd welstandsbeleid (2011-051)(programma 1)

4 Thematische Vernieuwing|: "Beleef de ruimte van vernieuwing" (2011-052)(programma 5)(behandeld 17-5-2011)

5 Sluiting

Pagina opties