Vergadering RondeTafelGesprek 24-01-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Houbereij te Panningen
Tijd:19:30-22:00
Voorzitter:dhr. Rob Wanten, raadslid

AGENDAPUNTEN:

1 Nota reststrokenbeleid 2012-2017 met actieplan en voorbereidingskrediet (2012-010)

2 Voortzetting exploitatie DOK6 (2012-001)

3 Dorpsontwikkelingsvisie kern Beringe (2012-004)

4 Ringoven, onderdeel aanbouw en inbouw gerestaureerde Ringoven (2011-115) en onderdeel bekostiging basisschool in Ringovenpark Panningen (2012-002)

5 Kaderstelling programma 2 meetellen en meedoen: 2.1 werk en inkomen; 2.2 individuele voorzieningen (2012-005)

6 Structuurvisie Centrum Panningen (2011-092)

Pagina opties