Vergadering RondeTafelGesprek 03-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:vml. gemeentehuis Maasbree
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:dhr. Frits Berben

AGENDAPUNTEN:

0 Voorafgaande aan het Ronde Tafel Gesprek wordt een excursie gehouden door het Hart voor Maasbree. De wandeling start om 18.45 uur bij het vml. gemeentehuis. Daarna wordt het RTG gehouden.

1 Bestemmingsplan 6 woningen aan de Hub (2012-039)(programma 1)

2 Bestemmingsplan 3 woningen Hummerenweg te Baarlo (2012-028)(programma 1)

3 Bestemmingsplan Hart voor Maasbree (2012-041)

4 Krediet voor het 6e sportveld Maasbree en oplossing milieuproblematiek loonbedrijf Seelen (2012-038)(programma 3)

Pagina opties