Vergadering RondeTafelGesprek 08-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeenschapshuis De Ankerplaats, Pastoor Vullinghsstraat 3 te Grashoek
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:dhr. Rob Wanten, raadslid

AGENDAPUNTEN:

1 Structuurvisie glasconcentratiegebied Tangbroek (2012-045)(programma 1)

2 Startnotitie gezondheidsbeleid, fit en vitaal + beleid (2012-053)(programma 3)

3 Bibliotheekbeleid Peel en Maas (2012-053)(programma 3)

4 Huis van de gemeente Peel en Maas (2012-055)(programma 5)

Pagina opties